213 0326378

Δευτέρα εώς Παρασκευή: 9:00-19:00

Αεραγωγοί

E215984
1.59 1.02 (1.26 συμπ. ΦΠΑ)
Εύκαμπτος Αμόνωτος...
Σε Απόθεμα

E215993
1.69 1.09 (1.35 συμπ. ΦΠΑ)
Εύκαμπτος Αμόνωτος...
Σε Απόθεμα

E216088
2.18 1.39 (1.72 συμπ. ΦΠΑ)
Μούφα σύνδεσης  αεραγωγών...
Σε Απόθεμα

E216072
3.17 2.08 (2.58 συμπ. ΦΠΑ)
Δύσκαμπτος αεραγωγός...
Σε Απόθεμα

E216011
3.37 2.18 (2.70 συμπ. ΦΠΑ)
Εύκαμπτος Μονωμένος...
Σε Απόθεμα

E216002
3.57 2.28 (2.83 συμπ. ΦΠΑ)
Εύκαμπτος Αμόνωτος...
Σε Απόθεμα

E216029
4.46 2.88 (3.57 συμπ. ΦΠΑ)
Εύκαμπτος Μονωμένος...
Σε Απόθεμα

E216020
4.96 3.27 (4.05 συμπ. ΦΠΑ)
Εύκαμπτος Μονωμένος...
Σε Απόθεμα

E216179
5.26 3.37 (4.18 συμπ. ΦΠΑ)
Καμπύλη - ημιγωνία σωλήνων...
Σε Απόθεμα

E216064
7.94 4.96 (6.15 συμπ. ΦΠΑ)
Λαιμός για ακροκιβώτιο...
Σε Απόθεμα

E216153
8.93 5.95 (7.38 συμπ. ΦΠΑ)
Σωλήνα - αεραγωγός...
Σε Απόθεμα

E216080
10.42 6.75 (8.37 συμπ. ΦΠΑ)
Δύσκαμπτος αεραγωγός INOX...
Σε Απόθεμα